מערכת המבחנים

תלמידי סטודיו ״הרמוניה״, מרוצים ומאושרים, לאחר ההצלחה במבחן